ΕΜΠΟΡΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα εμπορικά αμαξώματα περιλαμβάνουν κιβωτάμαξες ανοιχτού ή κλειστού τύπου καθώς επίσης και πλατφόρμες. Κατασκευάζονται σύμφωνα με τυποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες όμως δύνανται να τροποποιηθούν προκειμένου να εξυπηρετηθούν στο 100% οι επαγγελματικές ανάγκες και απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη

 • Ο standard εξοπλισμός των κιβωταμάξων περιλαμβάνει:
  ▪ Κιβώτιο εργαλείων με κλειδαριά.
  ▪ Πλάγιες προστατευτικές μπάρες ποδηλάτη (όπου ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία).
  ▪ Φτερά και λασπωτήρες στους πίσω τροχούς (σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία).
  ▪ Φώτα όγκου (σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία)
 • Ο διαθέσιμος optional εξοπλισμός περιλαμβάνει:
  ▪ Δέστρες επί του χώρου φόρτωσης.
  ▪ Ειδικές κατασκευές για πρόσδεση και μεταφορά επιμήκων προϊόντων, υαλιπινάκων κ.α.
  ▪ Αδιάβροχο κάλυμμα (μουσαμάς).

Ιδιαίτερη προσοχή κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή της κιβωτάμαξας δίνεται τόσο στα τεχνικά χαρακτηριστικά και την αντοχή του χώρου φόρτωσης όσο και στην επιφανειακή προστασία και βαφή της υπερκατασκευής.

Η κατασκευή της κιβωτάμαξας δεν πραγματοποιείται επί του πλαισίου του οχήματος αλλά γίνεται εξ’ ολοκλήρου σε ειδικά διαμορφωμένη βάση (καλίμπρα στήριξης). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η προστασία του κουβουκλίου αλλά και όλων των ηλεκτρολογικών και πνευματικών κυκλωμάτων του οχήματος από ατυχήματα κατά την διάρκεια της κατασκευής. Επιπλέον βελτιστοποιείται η ποιότητα των συγκολλήσεων και της βαφής της υπερκατασκευής ειδικά στα δύσκολα ή «κρυφά» σημεία.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατασκευής αλλά και της φανοποιείας, η στήριξη της κιβωτάμαξας επί του πλαισίου γίνεται βάσει των οδηγιών του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου (IVECO, MERCEDES, VOLVO, SCANIA, DAF, ΜΑΝ, κλπ.) με κοχλίες γαλβανιζέ κατάλληλης διατομής και ποιότητας, χωρίς να πραγματοποιείται οποιαδήποτε παρέμβαση στο σασί του οχήματος (π.χ. συγκόλληση).
Η ολοκλήρωση του πλήρους οχήματος γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ και παρέχονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και σχέδια για την έκδοση έγκρισης τύπου και την τελική ταξινόμησή του.