ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αναλόγως των απαιτήσεων του πελάτη, μπορούν να μελετηθούν και να κατασκευαστούν γερανοφόρα – ανυψωτικά οχήματα-μηχανήματα αρίστης ποιότητας. Σε συνεργασία με όλους τους ποιοτικά αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής γερανοβραχίονων (παπαγάλων), η εταιρεία CONTRUCKMECHANICA είναι σε θέση να προτείνει στους πελάτες της το πλέον κατάλληλο μηχάνημα που θα καλύπτει στο 100% τις επαγγελματικές τους ανάγκες, με την καλύτερη αναλογία ποιότητας-τιμής.
Ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή του πλαισίου (MERCEDES, IVECO, VOLVO, MAN, SCANIA, DAF, κλπ.) και σε συνδυασμό με τις οδηγίες τοποθέτησης του εργοστασίου παραγωγής του γερανού – μηχανήματος, πραγματοποιείται μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή κατάλληλου ψευδοπλαισίου, υψηλής αντοχής και χαμηλού αποβάρου, ικανό να μεταφέρει τα στρεπτικά, καμπτικά και διατμητικά φορτία που αναπτύσσονται λόγω της χρήσης του γερανοβραχίονα. Επί του ψευδοπλαισίου μπορεί να τοποθετηθεί ανατρεπόμενη ή εμπορική κιβωτάμαξα, πλατφόρμα ή άλλου είδους κατασκευή, ανάλογα με τις τεχνικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί από τον τελικό χρήστη του οχήματος.
Πλέον των γερανοφόρων οχημάτων, η εταιρεία μπορεί να κατασκευάσει ή να τοποθετήσει κάθε είδος ανυψωτικού μηχανήματος, όπως μηχανισμούς περισυλλογής και μεταφοράς οχημάτων (οδική βοήθεια), κάδων («αλυσιδάκια», HOOKLIFTS), ανυψούμενες εξέδρες εργασίας, καλάθια εργασίας, αρπάγες συλλογής απορριμμάτων, scrap, κλαδιών, κ.ά.

Η ολοκλήρωση του πλήρους οχήματος γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ και παρέχονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, σχέδια και μελέτες (ευστάθειας και αντοχής πλαισίου) για την έκδοση έγκρισης τύπου και την τελική ταξινόμησή του.