ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ανάλογα με το μέγεθος του οχήματος και το είδος του μεταφερόμενου φορτίου, οι ανατρεπόμενες κιβωτάμαξες κατηγοριοποιούνται σε ελαφρού, μεσαίου και βαρέως τύπου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας για τα ανατρεπόμενα έχουν επιλεγεί με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται μέγιστη αντοχή και ελάχιστο συνολικό απόβαρο υπερκατασκευής και κατά συνέπεια μέγιστο ωφέλιμο φορτίο προς εκμετάλλευση.

 • Ανατροπή Ελαφρού και Μεσαίου Τύπου

  Σχήμα καρότσας : Ορθογωνικό
  Πλαϊνά :Σταθερά ή ανοιγόμενα
  Πάχος λαμαρίνας πλαϊνών : 3 – 4 mm
  Πάχος λαμαρίνας δαπέδου : 4 – 6 mm
  Ποιότητα χαλυβδοελασματων: St 37.2
  Διεύθυνση ανατροπής : Οπίσθια ή/και πλαϊνή (ανατροπή τριών σημείων)
  Σύστημα ανατροπής : Ένα ή δυο τηλεσκοπικά έμβολα και
  σταθεροποιητικό μοχλικό (ψαλίδι) στη μεσαία κατηγορία.

 • Ανατροπή Βαρέως Τύπου

  Σχήμα καρότσας : Ορθογωνικό ή τύπου “U”
  Πλαϊνά :Σταθερά
  Πάχος λαμαρίνας πλαϊνών : 4 – 6mm
  Πάχος λαμαρίνας δαπέδου : 6 – 8mm
  Ποιότητα χαλυβδοελασματων: St 37.2 ή αντιτριβική λαμαρίνα (τύπου HARDOX)
  Διεύθυνση ανατροπής : Οπίσθια
  Σύστημα ανατροπής : Δυο τηλεσκοπικά έμβολα και σταθεροποιητικό μοχλικό (ψαλίδι)
  ή ένα εμπρόσθιο έμβολο και αρθρωτό σταθεροποιητικό πλαίσιο (ψευδο-ψάλιδο).

Ο standard εξοπλισμός των ανατρεπόμενων κιβωταμαξών περιλαμβάνει:
▪ Πλήρες υδραυλικό κύκλωμα ανατροπής αποτελούμενο από:
Δυναμολήπτη (PowerTake-Off)
Αντλία λαδιού μέγιστης πίεσης συνεχούς λειτουργίας έως 350 bar
Δοχείο λαδιού με φίλτρο και δείκτη πλήρωσης
Σωλήνες υδραυλικών υψηλής πίεσης και αντοχής θραύσης
▪ Κιβώτιο εργαλείων με κλειδαριά.
▪ Πλάγιες προστατευτικές μπάρες ποδηλάτη (όπου ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία)
▪ Σκαλοπάτια ανόδου επί της υπερκατασκευής.
▪ Φτερά και λασπωτήρες στους πίσω τροχούς (σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία).
▪ Φώτα όγκου (σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία)
▪ Προστατευτική διάταξη κουβουκλίου (εφόσον δεν υπάρχει υδραυλικός γερανός – παπαγάλος – μεταξύ καρότσας και κουβουκλίου).
▪ Χειροκίνητο αδιάβροχο κάλυμμα (μουσαμάς) απλού τύπου. Η πλέον οικονομική λύση για την κάλυψη του μεταφερόμενου φορτίου όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ο διαθέσιμος optional εξοπλισμός περιλαμβάνει:
▪ Χειροκίνητο ή Ηλεκτροκίνητο αδιάβροχο κάλυμμα (μουσαμάς) με σύστημα συρόμενων αψίδων.
▪ Πλάγιο άνοιγμα οπίσθιας θύρας ανατροπής.
▪ Πρόσθετα πλαϊνά παραπέτια (προσθαφαιρούμενα).

Ιδιαίτερη προσοχή κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή της ανατροπής δίνεται τόσο στα τεχνικά χαρακτηριστικά για μέγιστη αντοχή όσο και στην επιφανειακή προστασία και βαφή της υπερκατασκευής.

Η κατασκευή της ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας δεν πραγματοποιείται επί του πλαισίου του οχήματος αλλά γίνεται εξ’ ολοκλήρου σε ειδικά διαμορφωμένη βάση (καλίμπρα στήριξης). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η προστασία του κουβουκλίου αλλά και όλων των ηλεκτρολογικών και πνευματικών κυκλωμάτων του οχήματος από ατυχήματα. Επιπλέον βελτιστοποιείται η ποιότητα των συγκολλήσεων και της βαφής της υπερκατασκευής ειδικά στα δύσκολα ή «κρυφά» σημεία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατασκευής αλλά και της φανοποιείας, η στήριξη τόσο του ψευδοπλαισίου με το σύστημα ανατροπής όσο και της κιβωτάμαξας επί του πλαισίου γίνεται βάσει των οδηγιών του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου (IVECO, MERCEDES, VOLVO, SCANIA, DAF, ΜΑΝ, κλπ.) με κοχλίες γαλβανιζέ κατάλληλης διατομής και ποιότητας, χωρίς να πραγματοποιείται οποιαδήποτε παρέμβαση στο σασί του οχήματος (π.χ. συγκόλληση).

Η ολοκλήρωση του πλήρους οχήματος γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ και παρέχονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και σχέδια για την έκδοση έγκρισης τύπου και την τελική ταξινόμησή του.