ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η άρτια επιστημονική κατάρτηση και η μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της εταιρείας, δίνουν την δυνατότητα μελέτης, σχεδιασμού και κατασκευής ειδικών οχημάτων για την κάλυψη κάθε επαγγελαμτικής ανάγκης του πελάτη. Οι ειδικές κατασκευές περιλαμβάνουν:

Αποφρακτικά οχήματα – μηχανήματα:

Κατασκευάζονται αποφρακτικοί μηχανισμοί με κατάλληλων διαστάσεων δεξαμενή και πλήρες κύκλωμα υψηλής πίεσης νερού με δυνατότητα απόφραξης υψηλής πίεσης αλλά και δυνατότητα ρύθμισης και αυξομείωσης της πίεσης και παροχής.
Οι διαστάσεις του συγκροτήματος δύνανται να προσαρμοστούν στις ανάγκες του πελάτη και τον διαθέσιμο χώρο του οχήματος. Έτσι αποφρακτικά συγκροτήματα μπορούν να τοποθετηθούν είτε σε κλειστά φορτηγά (τύπου VAN) ή σε μεγαλύτερα οχήματα. Επιπλέον, αν το επιθυμεί ο πελάτης, στο συγκρότημα μπορεί να προσαρμοστεί και σύστημα άντλησης ακαθάρτων με αντίστοιχη στεγανή δεξαμενή και πλήρες κύκλωμα λειτουργίας.
Για τη λειτουργία του αποφρακτικού συγκροτήματος προσαρμόζεται σύστημα αυτοματισμού με τηλεχειρισμό μεγάλης εμβέλειας ώστε ο χειρισμός του μηχανήματος να μπορεί να πραγματοποιηθεί από ένα μόνο άτομο ακόμα και όταν ο χειριστής βρίσκεται σε υπόγειο χώρο (δοκιμασμένο βάθος έως και τρίτο υπόγειο).
Η ολοκλήρωση του πλήρους οχήματος γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ και παρέχονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και σχέδια για την έκδοση έγκρισης τύπου και την τελική ταξινόμησή του.

Πλυστικά οχήματα

Αυτόνομα ή μη πλυστικά συγκροτήματα μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε τύπο οχήματος με δυνατότητες:
▪ Πλύση με χαμηλή πίεση νερού και μεγάλη παροχή μέσω κατάλληλου δικτύου σωληνώσεων ή μπάρας με καταβρεκτικές κεφαλές.
▪ Πλύση με υψηλή πίεση νερού μέσω κατάλληλου πιστολιού υψηλής πίεσης ή μπάρας με ειδικά μπεκ.
▪ Πλύση με ζεστό νερό.
▪ Καθαρισμός δρόμων, μηχανημάτων, οχημάτων, δικτύων, κλπ.
▪ Πότισμα, διαβροχή, κλπ.

Συνδυαστικά ή σύνθετα μηχανήματα

Κυκλώματα αυτοματισμών (πνευματικά, υδραυλικά, ηλεκτρικά ή και συνδυασμός αυτών).

Μπορούν να προσαρμοστούν στην πλειοψηφία των υπερκατασκευών μας προκειμένου να γίνει ευκολότερος, γρηγορότερος, ασφαλέστερος και αποδοτικότερος ο τρόπος λειτουργίας του εκάστοτε μηχανήματος. Το δίκτυο αυτοματισμού δεν αναιρεί την χειροκίνητη λειτουργία του μηχανήματος ώστε ακόμα και σε περίπτωση βλάβης εν μέσω εργασίας να μπορεί ο χειριστής να την ολοκληρώσει.

Τηλεχειρισμοί μεγάλης εμβέλειας

Συστήματα ελέγχου λειτουργίας