[dropcap]Η[/dropcap] εταιρεία CONTRUCK MECHANICA ιδρύθηκε το 2008 από τον Δρ. Γεώργιο Κ. Σφαντό, Μηχανολόγο Μηχανικό με διδακτορικές σπουδές στην υπολογιστική μηχανική και την Αννέτα Π. Κατσάπη, Μηχανολόγο Μηχανικό με μεταπτυχιακές σπουδές στην τεχνολογία των μηχανολογικών υλικών. Αρχικά, η εταιρεία αναλάμβανε εξ’ολοκλήρου την μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή παντός είδους αμαξώματος ή ειδικής εφαρμογής σαν εξωτερικός συνεργάτης για μεγάλες εταιρείες του χώρου της αμαξοποιείας ή άλλους πελάτες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Το 2013 ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του επενδυτικού της σχεδίου και η εταιρεία CONTRUCK MECHANICA μεταφέρεται σε ιδιόκτητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων. Στον καιρό που ακολουθεί, και ενώ η εταιρεία δραστηριοποιείται στις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα στον τομέα της κατασκευής, επισκευής και εμπορίας αμαξωμάτων και ειδικών οχημάτων, συνεχίζει το επενδυτικό της σχέδιο και στα τέλη του 2015 ολοκληρώνεται και η δεύτερη φάση. Η βιομηχανική της εγκατάσταση εκτείνεται σε εμβαδόν συνολικής επιφάνειας 4.500 m2 , και διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο, ελασματουργείο, εφαρμοστήριο, τμήμα συγκολλήσεων, σωληνουργείο, βαφείο, κ.α., για την εξ’ ολοκλήρου κατασκευή ή επισκευή και φανοποιεία οποιουδήποτε αμαξώματος ή ειδικού οχήματος. Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία, ικανές να επιλύσουν οποιοδήποτε προβλήμα και να προσφέρουν ένα προϊόν που θα καλύπτει κατά το μέγιστο δυνατόν τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Παρακολουθώντας στενά τις νέες τεχνολογίες καθώς και τα νέα υλικά στο χώρο της αμαξοποιείας, φροντίζει να βελτιστοποιεί την κάθε κατασκευή από το στάδιο του σχεδιασμού μέχρι την τελική κατασκευή και τοποθέτηση επί του οχήματος.

Στόχος πάντα είναι η ικανοποίηση των επαγγελματικών αναγκών του πελάτη και η κατασκευή ενός τελικού προϊόντος που θα καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές και θα διακρίνεται από υψηλή αντοχή, ποιότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια για το χειριστή, χαμηλό απόβαρο και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Στα παραγόμενα προϊόντα της εταιρείας συγκαταλέγονται:

 • Εμπορικές κιβωτάμαξες (ανοικτές ή κλειστές)
 • Ανατρεπόμενες κιβωτάμαξες
 • Γερανοφόρα οχήματα
 • Ανυψωτικά μηχανήματα
 • Βυτία νερού
 • Βυτία λυμάτων
 • Πλυστικά μηχανήματα
 • Αποφρακτικά μηχανήματα
 • Πυροσβεστικά οχήματα
 • Ρυμουλκούμενα & Ημιρυμουλκούμενα
 • Ειδικά οχήματα
 • Υπηρεσίες μελέτης και εγκατάστασης αυτοματισμών και συστημάτων ελέγχου λειτουργίας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την κατασκευή, την επισκευή, τη συντήρηση ή και τη μετατροπή όλων των προαναφερόμενων υπερκατασκευών και οχημάτων.

Η εταιρεία διαθέτει άδεια λειτουργίας από τη διεύθυνση βιομηχανίας για την κατασκευή αμαξωμάτων, ρυμουλκούμενων – ημιρυμουλκούμενων και ειδικών οχημάτων, και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 από την TUV AUSTRIA HELLAS.

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η ολοκλήρωση κάθε αμαξώματος και πλήρους οχήματος γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 2018/858/ΕΕ και παρέχονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και σχέδια για την έκδοση έγκρισης τύπου και την τελική ταξινόμησή του οχήματος.

Επιπλέον της κύριας δραστηριότητας, η εταιρεία Γ.Κ. ΣΦΑΝΤΟΣ Ε.Ε. – CONTRUCK MECHANICA με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της και σε συνδυασμό με την μεγάλη ποικιλία του ιδιόκτητου μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτει, αναλαμβάνει παντός είδους κατεργασίες και μεταποιήσεις χαλύβδινων πρώτων υλών. Πιο συγκεκριμένα έχουμε τη δυνατότητα κοπής, μηχανουργικής κατεργασίας, διαμόρφωσης, συγκόλλησης αλλά και βαφής, επιμηκών (μορφοδοκοί, κοιλοδοκοί, λάμες, στρογγυλά, διάτρητα) αλλά και πλατεών (λαμαρίνες έως και 50mm πάχους) χαλύβδινων πρώτων υλών.